สพม.22 จัดจุดคัดกรอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ. สพม.22 จัดจุดคัดกรอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการฯจังหวัดนครพนม ให้บริการเจลแอลกฮอล์และตรวจวัดไข้ผู้มารับบริการ และใน เวลา 10.00 น. ทีมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม โดย นายอนุชา วรัญญูสุธน นายกสมาคมกุ้ภัยศรีสัตตนครพนม นำทีมจิตอาสาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเปือยงาม สพม.22 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการและมารับบริการ จึงขอขอบคุณทีมงานกู้ภัยศรีสัตตนครพนมมา ณ โอกาสนี้