สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินมาตรการคุมเข้มบุคลากรในสังกัดพร้อมกับผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โดยดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดให้มีการดำเนินมาตรการคุมเข้มบุคลากรในสังกัดพร้อมกับผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการในพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อที่เข้ามาภายในอาคาร ถ้าพบใครที่มีอาการไอ จาม หอบเหนื่อยผิดปกติ ต้องแยกออกจากผู้อื่น และเฝ้าดูอาการในส่วนที่จัดเตรียมไว้ พร้อมซักประวัติชั้นต้นเพื่อประเมินอาการและความเสี่ยง หากเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะประสานแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (1422) หรือสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับตัวผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาจนกว่าอาการจะหายดี จึงให้กลับมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์น้ำที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไปตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร และบริเวณจุดให้บริการต่างๆ ภายในอาคาร ตลอดจนยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยเน้นไปที่จุดสัมผัสต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ใช้ร่วมกัน อีกด้วย