จุดบริการคัดกรอง COVID-19 สพป.สระแก้ว เขต 1

ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดให้มีจุดบริการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) ให้กับข้าราชการครู และบุคลากร ที่มาติดต่อราชการ บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1