ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน