ชะลอโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ ชะลอโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2563