ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี โดยมี นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ  ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามพร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรียนโดยรอบ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะให้กำลังใจนักเรียนทั้งได้แนะแนวทางในการเรียนหนังสือและแนะแนวในการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓