สพฐ.จัดประชุมระบบทางไกล(video Conference)เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา(HRDC)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC) โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้ National Learning Platform ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น