สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตั้งแต่วันที่ 27  มี.ค.63 เป็นต้นมา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  นำโดย นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์
ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่มฯ / ผอ.หน่วยฯ  ได้ร่วมกันวางมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  โดยได้จัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบา่ดของเชื้อไวรัสและ
ขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
1.  ให้บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการ  สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทุกคน
2.  ให้ผ่านจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ  ก่อนปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ  (โดยจุดคัดกรองจะตั้งอยู่ ณ บริเวณทางขึ้นสำนักงานฯ)
3.  ให้ทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  ที่จัดบริการ ณ จุดตรวจคัดกรองฯ
4.  ให้บุคลากรในกลุ่มฯ  จับคู่สลับกันมาปฏิบัติงานและบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน ผ่านระบบ A-mss++
5.  ให้แต่และกลุ่ม/หน่วย จัดที่นั่งปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร