สพป.พังงา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.พังงา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารสำนักงานทั้งในและนอกอาคาร เช่น มือจับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งนี้ สพป.พังงา ยังได้จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เช่น จุดทางเข้าอาคารสำนักงาน จุดการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และจุดบริเวณหน้าห้องประชุม