สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ประจำปี  ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยมี  พลโท ธรากร  ธรรมวินทร  แม่ทัพภาคที่  ๒    เป็นประธานในพิธีฯ    ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา