สพป.สระบุรี เขต ๒ ในกีฬา “สพฐ. เกมส์”ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ร่วมให้กำลังใจครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนในการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัด เพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษาได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี