++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม video conference การปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขา กพฐ.และรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ( นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา )

^^^วันพุธ  ที่ 8  เดือนเมษายน  พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Vedeo Conference )  การจัดทำบันทึกข้อตกลงในหน้าที่ (MOU)  ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ( นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา )   และลงนามในฐานะพยาน (คนที่ 2)   โดยมีนายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม conference  หน้าห้องผู้อำนวยการ +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน