สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และ  ผอ.กลุ่ม ร่วมพิธีเปิด/มอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านระบบ Video Conference โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ต่อจากนั้น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 (ผู้ให้ข้อตกลง) ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบรายละเอียดการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) และการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี