สพม.3 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 และนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลการทางการศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3