บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ร่วมการประชุม conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา จำนวน 2  ท่าน คือ นายธวัชชัย คำวงศ์ และนางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์     โดยมีนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4