สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทำMOU รองผอ.สพป.ใหม่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3   พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร รองสนิท ประหา  รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3  ที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในวันที่ 8 เมษายน  2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก