สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมสิ่งของมอบจุดคัดกรอง

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3   พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร รองสนิท ประหา  รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เตรียมสิ่งของ เพื่อมอบให้กับจุดคัดกรอง จำนวน 6 จุด คือ  อำเภอวัดโบสถ์ (ต.ท่างามและ แยกโป่งแค) อำเภอพรหมพิราม (ต.คลองเมฆ) อำเภอนครไทย (ต.บ่อโพธิ์ หน้าอำเภอนครไทย ต.บ้านแยง) โดยแต่ละจุดคัดกรองจะได้รับน้ำ จำนวน 10 โหล  เครื่องดื่ม 5 แพค และแตงโม 6 ลูก ในวันที่ 8 เมษายน  2563 ณ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก