สพป.จันทบุรี เขต 2 ทดสอบการใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom

เมื่อวันที่  7และ 8  เม.ย.63  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดย น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ
ในสังกัดร่วมกันทดสอบโปรแกรม Zoom ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โต้ตอบได้ แบบ Real Time
บริหารการประชุมได้เสมือนจริง เพื่อรองรับมาตรการ การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการและลูกจ้างฯ
ในสำนักงานฯ ซึ่งพบว่าการใช้ระบบประชุมออนไลน์ เป็นไปด้วยดี สามารถประชุม โต้ตอบกันได้แม้ทำงานอยู่ที่บ้าน
ภาพ/ข่าว  : ศัณศณี  (ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2)