สพป.ลพบุรี เขต 1 > ให้กำลังใจและขอบคุณทีมงานประมวลผล O-NET ระดับเขตพื้นที่

25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. >>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มาให้กำลังใจและขอบคุณทีมงานประมวลผล O-NET ระดับเขตพื้นที่ ณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/คณะศึกษานิเทศก์ : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)