สพม.22 มอบ Face shield ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563นายอิทธิพัทธ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.22  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (face shield) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข จ.นครพนม  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในช่วงการระบาด    ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)