สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างขวัญกำลังใจ จุดตรวจ COVID-19

ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบหมายให้รองทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รองสมาน เวียงปฏิ รองสนิท ประหา รอง ผอ.สพป.พล.3 นำน้ำ จำนวน 60 โหล เครื่องดื่ม 30 แพค และแตงโม 36 ลูก ให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 จุด คือ อำเภอวัดโบสถ์ (ต.ท่างามและ แยกโป่งแค) อำเภอพรหมพิราม (ต.ท่าช้าง) อำเภอนครไทย (ต.บ่อโพธิ์ หน้าอำเภอนครไทย ต.บ้านแยง) โดยแต่ละจุดคัดกรองจะได้รับน้ำ จำนวน 10 โหล  เครื่องดื่ม 5 แพค และแตงโม 6 ลูก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง