ประชุมทางไกลผ่านระบบ VideoConferenceผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมล้อมหมวก ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารงานภายในหน่วยงานในสังกัด สพฐ.