สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNXT ED การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล BIG DATA ระบบ Internet ของโรงเรียน ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียการสอนแบบออนไลน์  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนนักจิตวิทยา โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม