สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชม Conference ประชุมผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์  รองสนิท ประหา  รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และข้าราชการต่าง ๆจาก สพฐ. นำสู่การปฏิบัติ  จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก