สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ. โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม