สพม.15 ร่วมรับชมประชุมทางไกล

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุธี  บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม จาก ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  / การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก / มติ ครม. การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 / ข้อมูล Big DATA / ระบบ Internet ของโรงเรียน / ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 / การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ /ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม/ โรงเรียนนักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การประชุมครั้งนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่รับชมการถ่ายทอดจากบ้าน และโต๊ะทำงาน เพื่อลดการแออัดในห้องประชุม… ภาพ/ข่าว พินีภรณ์ หงษ์สามารถ ปชส.สพม.15