ผอ.สพป.ขก.2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่  13 เมษายน 2563 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 2 ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบรรจุและแต่งตั้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2