การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED (สนก.) ,การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สนผ.),มติ ครม. เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (สนผ.),การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สนผ.),ข้อมูล BIG DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) (สนผ.),ระบบ Internet ของโรงเรียน (สทร.),ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (สทศ.),การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (สพก.),ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม (ศบน.),โรงเรียนนักจิตวิทยา (ฉก.ชน.),และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สกก.)