มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้สั่งการให้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มาติดต่อราชการที่ สพท. บริเวณทางขึ้นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และตึกหลังก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นระยะเมตร ในการติดต่อราชการ                           ห่าง 1