สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมปฏิบัติตามแนวทางสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2563 ช่วงโควิด-19

13 เม.ย.63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทศกาลประเพณีสงกรานต์ นำโดย น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมสืบสาน
เทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ณ สำนักงานเขตฯ โดยปฏิบ้ติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด