สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมออนไลน์ติดตามงานบุคลากร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระบาด ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมออนไลน์ติดตามงานบุคลากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings ซึ่งสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้มีมาตรการให้บุคลากร work from home เพื่อลดความแออัด ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.