สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการทบทวนหน้าที่และการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด กพร. (KRS), ตัวชี้วัดตามมาตรฐานเขต, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และตัวชี้วัดเขตพื้นที่สุจริต (ITA) ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2563 แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet โดยแยกประชุมตามกลุ่มที่สังกัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผลการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นไปด้วยดี ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี