ประชุมผอ.กลุ่มเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ภาระงานของกลุ่มงาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง SOCIAL DISTANCING จึงแบ่งทยอยเรียกประชุมครั้งละไม่เกิน 2 กลุ่ม