สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการจัดสรรตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป.นค.1และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด