สพป.ภูเก็ต คัดกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

สพป.ภูเก็ต คัดกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปฎิบัติงานทุกวัน ด้วยข้อปฎิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ใน 3 ขั้นตอน สวมหน้าากากอนามัยมาปฎิบัติงานและขณะปฎิบัติงานทุกวันทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวัส COVID-19 ณ สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)