สพป.ลพบุรี เขต 1 > ต้อนรับศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.สระบุรี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมให้การต้อนรับนายดุสิต จันทร์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน ย้ายมาดำรงตำแหน่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)