สพม.37 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ต้านภัย COVID-19

สพม.37 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ต้านภัย COVID-19

ในวันที่ 11 เมษายน 2563 สพม.37 โดย นายจิรัฐพงษ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 นำเจ้าหน้าที่ สพม.37 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณสำนักงานฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการในการต้านภัย COVID-19 ของ สพม.37