สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอำนวย อภิชาติตรากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม การประเมินวิทยฐานะ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร