สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, นายสวัสดิ์ แสงขัน และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ได้ประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet เป็นการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ โดยผลการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นไปด้วยดี ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี