สพป.ยล.3 เพิ่มมาตรการ X-ray บุคลากรและผู้มารับบริการผ่านโซนอุโมงค์วัดอณหภูมิและพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อต้าน (COVID – 19)

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายเชาวลิต เพ็ชหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เพื่อหารือแนวทางการคัดกรองบุคลากรในการมาปฏิบัติงาน โดยจะมีการวัดอุณหภูมิสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่การศึกษา อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ บุคลากรที่พักอาศัย ณ บ้านพักครูร่มเย็น ผู้มาติดต่อราชการ เป็นต้น โดยแบ่งจุดวัดอุณหภูมิเป็น 2 โซน คือ หน้าประตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สำหรับบุคคลภายนอก) และ จุด One Stop Service ทางขึ้นอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่) มีการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ห้องประชุม ห้องทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. และ พ่นยาฆ่าเชื้อก่อน – หลัง การใช้ห้องประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมรองเท้ามาเปลี่ยนก่อนเข้าห้องทำงาน หากกรณีที่มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ไปในพื้นที่เสี่ยง (ตามประกาศฯ ของจังหวัดยะลา) หรือเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก (ตามประกาศมาตรการของเขตพื้นที่การศึกษา) ให้แจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้อำนวยการกลุ่ม มีอำนาจสั่งให้สมาชิกในกลุ่มกักตัว 14 วัน ให้ทำงานที่บ้านพัก ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขอเชิญชวทุกท่านร่วมบริจาคเงิน หรือ สิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 1,563 คน ซึ่งสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสในสถานการณ์ ์ Covid-19 สพป.ยะลา เขต 3 เลขที่บัญชี 912-0-36886-0 หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ