ประชุมผู้บริหารโรงเรียนผ่านระบบ Web Conference (Google Meet)

17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดการประชุม โดยนายสุธี ผอ.สพม.15 เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมรับชมการประชุม เรื่องการจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19  เป็นการประชุมผ่านระบบ Web Conference (Google Meet) ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบำรุง สพม.15(นราธิวาส) สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมวันนี้ คือ 1. เรื่องการรับนักเรียน 2.การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์และระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3.การสร้างการรับรู้เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ 4.สถานการณ์ COVID-19  5.โรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarrantine นอกจากนี้ยังสามารถชมย้อนหลังได้จากยูทูป https://youtu.be/EHvHDti0JKo…พินีภรณ์ ภาพ/ข่าว