สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมกับแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติราชการ ต่างๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด