สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมกรรมการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์องค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ) ณ ห้องประชุม พระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป.นค.1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด