สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประชุมศึกษานิเทศก์ ผ่าน application zoom

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพปศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มนิเทศ และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
ร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ทุกท่านผ่าน application zoom โดยมีการนำเสนอ ใน 5 เรื่อง คือ
1. ผลการดำเนินงานตามนโยบายอ่านออกเขียนได้
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกลุ่ม
3. รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ coading
4. รูปแบบการจัดการเรียนทางไกลก่อนและระหว่างเปิดภาคเรียน
5. รูปแบบการนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19