สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหางไหล  ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประธานพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  ประจำปี 2561  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ดร.วิเชียร ทรงศรี กล่าวว่า ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดสนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ออกกำลังกาย.. ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   ร่วมกับโรงเรียนวัดหางไหล เปิดให้สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัดเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. และ”เพื่อให้ประชาชนมีสุขจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง”