สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท โดยมีนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม