สพป.ปข.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ฝนตกหนักและลมพัดแรง ในวันที่ 17 เมษายน  2563 พร้อมนี้ได้สั่งการให้สำรวจความเสียหายและเสนอของงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน โดยมี นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมสำรวจความเสียหาย

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่