สพป.ลพบุรี เขต 1 > ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักรได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น ได้ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและทำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินในการซื้ออาหารมาบริโภคในครัวเรือน

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ว่ามีครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน จำนวน 31 ครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น ที่สืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักรได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น ได้ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและทำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินในการซื้ออาหารมาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน พร้อมนี้ได้มีการมอบข้าวสาร จำนวน 4 ถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ในเบื้องต้น และขณะนี้ ทาง สพป.ลพบุรี เขต 1 อยู่ในระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไป ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)