สพป.ชัยนาท ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และบุคลากร สพป.ชัยนาท  ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19 ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019