++++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อกศจ.ยุทธศาสตร์)

^^วันศุกร์  ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. นายสุภาพ  กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  และนางแน่งน้อย  ทนันชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อกศจ.ยุทธศาสตร์)    ครั้งที่ 1/2563    โดยมีนายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น  3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 // //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน